Satış Sözleşmesi


MADDE 1- SÖZLEŞMENIN TARAFLARI
 
SATICI : icgiyimperisi.com
Adresi : Kozyatağı Mh. Abdülezelpaşa Sk.No:7/14 Kadıköy-İSTANBUL
Web Adresi : www.icgiyimperisi.com
E-posta : info@icgiyimperisi.com
Telefon : 0 506 155 66 36
 

ALICI
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı :
Adresi :
Telefon:
E-posta:

 
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.icgiyimperisi.com  web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
 
3.1.Alıcı, www.icgiyimperisi.com  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2. Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ve Teslimat bilgileri kısmında gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti alıcı tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına ''Kargo Ücreti'' adı altında yansıtılacaktır.
3.4. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
3.5. Kargo firmasının, ürünü alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
3.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.7. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.8. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online ortamda kabul edilerek satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.10. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.
3.11. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.
Alıcnın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
 

MADDE 4- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan ettiği durumlarda, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
 

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
 
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.icgiyimperisi.com  adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
 

MADDE 6- MAL/HİZMETIN PESİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 

MADDE 7- VADELİ FIYAT
 
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 
MADDE 8- FAİZ
 
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

 
MADDE 9- CAYMA HAKKI
 
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.icgiyimperisi.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış ve paketinin hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.
 

MADDE 10- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER
 
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyen kuralları gerektiren ten ile temas eden giyim ürünleridir. Ayrıca, her türlü giyim, sağlık ve kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
 
 
MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
Alıcı kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alici, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI: …………..
ALICI: ……….
TARİH: …………


Hızlı Teslimat
icgiyimperisi.com'dan aldığınız ürünlerin, adresinize en hızlı şekilde gönderilmesi, bizim için ölçümlediğimiz ve çok önemsediğimiz bir başarı kriteridir. Siparişleriniz en geç 48 saat içinde kargoya verilir ve bulunduğunuz bölgeye göre 24-72 saat içinde adresinize ulaşır.


Güvenli Alışveriş
icgiyimperisi.com, bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için SSL teknolojisi kullanmaktadır. Kredi kart bilgileriniz, yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Adres çubuğunuzun yanında göreceğiniz yeşil kilit sembolü, bilgilerinizin SSL sertifikası ile güvence altına alındığının ve icgiyimperisi.com'da güvenle alışveriş yapabileceğinizin göstergesidir.


En iyi Müşteri Deneyimi

En iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedefleyen icgiyimperisi.com, 7 gün 24 saat ulaşılabilen müşteri hizmetleri ekibi ve üyeleri ile birebir iletişim kurduğu facebook, instagram, WhatsApp kanalları aracılığı ile sürekli ulaşılabilir durumdadır. www.icgiyimperisi.com ekibinin en önemli hedefleri arasında üyelerinin mutluluğunu sağlamak ve problemlerine çözüm üretmek gelir. Üyelerinin geri bildirimlerini her zaman dikkate alır.
  
150 TL. ve Üzeri KARGO BEDAVA
Ürünlerin GİZLİ PAKET ile Gönderimi
%100 ORJİNAL ÜRÜN Garantisi
256 Bit SSL Sertifikası ile GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

İç Giyimde Güvenli Alışveriş:
Sitemiz kapıda ödeme, banka havalesi gibi farklı ödeme şekillerinin yanı sıra kredi kartı kullanımı için güvenli alışveriş sistemi ile çalışmakta olup ayrıca 256 bitlik en gelişmiş güvenlik sertifikası ile güvenliği sağlanmaktadır.
Mutlu alışverişler dileriz.
 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.